Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt

Forfatter

Jan Fougner

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 35. nordiske juristmøte i Oslo 1999

Trykt i

Forhandlingene ved det 35. nordiske juristmøtet i Oslo 18.-20. august 1999. Del 2. - 2000. - S. 835-856, 857-874

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset