Beskattningen och individens rättsskydd

Forfatter

Aarne Rekola

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 22. nordiske juristmøte i Reykjavik 1960

Trykt i

Förhandlingarna å det tjugoandra nordiska juristmötet i Reykjavík den 11.-13. augusti 1960. - 1963. - Bilag 6, S. 147-174

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset