Behövs ändringar i gällande regler om äkta makars förmögenhetsförhållanden?

Forfatter

Sigrid Beckman

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 20. nordiske juristmøte i Oslo 1954

Trykt i

Forhandlinger på det tyvende nordiske juristmøte i Oslo den 23.-25. august 1954. - 1956. - Bilag 6, S. 167-208

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset