Arbetsrättsliga konflikter hos internationella entreprenörer. Är nuvarande reglering ändamålsenlig?

Forfatter

Mette Klingsten

Link

Foredrag

Møte

Det 37. nordiske juristmøte i Reykjavik 2005

Trykt i

Forhandlingerne ved det 37. nordiske Juristmøde i Reykjavík 18.-20. august 2005. Bind 2 / faglig redaktør Mads Bryde Andersen. - [2007]. - S. 117-130

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset