Aktivt forsvar

Forfatter

Arne Gunnar Aas

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 36. nordiske juristmøte i Helsingfors 2002

Trykt i

Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17. augusti 2002. Del 1. - 2002. - S. 23-36. Del 2 / redaktör Gisela Knuts. - 2003. - S. 335-346

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset