Äktenskapsrätten och successionsrätten i de fem nordiska länderna. Om möjligheterna och nyttan av lagharmonisering

Forfatter

Anders Agell og Peter Lødrup

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 36. nordiske juristmøte i Helsingfors 2002

Trykt i

Förhandlingarna vid det 36 nordiska juristmötet i Helsingfors 15-17 augusti 2002. Del 1. - 2002. - S. 37-85. Del 2 / redaktör Gisela Knuts. - 2003. - S. 151-161

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset