Advokatprofessionens kommercialisering

Forfatter

Mads Bryde Andersen

Link

Referent
Koreferent
Koreferent
Koreferent
Debatt

Møte

Det 39. nordiske juristmøte i Stockholm 2011

Trykt i

Förhandlingarna vid det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011. Del 1 / redaktion Kavita Bäck Mirchandani och Kristina Ståhl. - [2011?]. - S. 471-486, 487-495, 497-500, 501-511, 513-517

Utgiver

De nordiske Juristmøder

Adgang

Ubegrenset