Administrativ frihedsberøvelse indenfor socialforsorgen

Forfatter

Tyge Haarløv

Link

Referat
Debatt

Møte

Det 18. nordiske juristmøte i København 1948

Trykt i

Forhandlingerne på det attende nordiske juristmøde i København den 26.-28. august 1948. - 1949. - Bilag 1, S. 26-62

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset