Om motivering av dom

Forfatter

Arthur Lindhagen

Link

Referent
Debatt

Møte

Det 18. nordiske juristmøte i København 1948

Trykt i

Forhandlingerne på det attende nordiske juristmøde i København den 26.-28. august 1948. - 1949. - Bilag 2, S. 63-84

Utgiver

De nordiske juristmøter

Adgang

Ubegrenset