Hvordan kan et selskap forebygge at selskapet og dets ansatte, tillitsvalgte og forretningsforbindelser blir involvert i korrupsjon? Hvordan kan tiltak mot korrupsjon integreres i eierstyringen av selskapet? Hva sier internasjonale standarder for eierstyring om dette?

« Tilbake til fagprogrammet