Samboerskap er blitt en vanlig og akseptert samlivsform i Norden. Hvilken økonomisk trygghet gir samboerskapet under samlivet og når det opphører? Ledende nordiske forskere i familie- og arverett har gått sammen om en komparativ analyse av strømninger og tendenser i nordisk rett om samboerskap. Hvilke løsninger har fremtiden for seg?

« Tilbake til fagprogrammet