Hvilken rolle bør sakkyndige spille i sivil rettspleie? I hvilken grad bør det forutsettes at dommeren tar selvstendig stilling til de spørsmål som de sakkyndige har utredet?

« Tilbake til fagprogrammet