Varetektsfengsling bygger på en avveining av hensynet til kriminalitetsbekjempelse og hensynet til individets rettssikkerhet. Hvordan påvirker lovregler og praktiske forhold den faktiske bruken av varetekt? Hvordan kan aktørene i rettslivet – politi og påtalemyndighet, forsvarere og domstoler – ta ansvar for å vurdere alternativer og begrense lengden av varetekt mest mulig?

« Tilbake til fagprogrammet