Kan menneskerettskonvensjonene stille rettslige krav til næringsdrivende selskaper? Om ikke menneskerettskonvensjonene er direkte bindende, kan næringsdrivende som vil respektere og fremme dem, påberope seg dette overfor andre parter?

« Tilbake til fagprogrammet