Mineralutvinning er en “gjenoppstått” og voksende næring i flere nordiske land. Den kan medføre betydelige arealinngrep og store deponier av avfall, og komme i konflikt med samiske interesser, særlig hensynet til reindriften. Bidrar lovgivningen om mineralutvinning til å sikre en balansert avveining og nødvendig ivaretakelse av berørte interesser i tråd med folkerettslige forpliktelser?

« Tilbake til fagprogrammet