Med informasjonsteknologien kan offentlig informasjon om privatpersoner lett spres mellom forskjellige forvaltningsorganer og til allmennheten, og også private kan stå for spredningen. Hvilke regler skal gjelde for dette? Hvordan behandles offentlig informasjon på internett? Lar det seg gjøre å opprettholde integritetsvernet for den enkelte når sensitive opplysninger finnes på nettet?

« Tilbake til fagprogrammet