Jo større og færre advokatkontorer vi får, desto vanskeligere blir spørsmålene om hva som kan skape en interessekonflikt overfor klienten. Hvor bør grensen trekkes når det gjelder særskilte relasjoner (jobbskifte, kjedesamarbeid, sideskift) og sakstyper (konkurranserelasjoner, budgivning, konfliktløsning), og hvilken betydning bør klientens samtykke ha?

« Tilbake til fagprogrammet