Er mediene godt nok beskyttet på tvers av landegrensene mot rettsforfølgning for ytringer? Det reiser spørsmål om lovvalg, om domstolenes kompetanse på tvers av landegrensene og om gjensidig anerkjennelse av rettsavgjørelser avsagt i en annen stat: Bør den som føler seg krenket av ytringer fremsatt i ett land, kunne anlegge i et annet land en injuriesak i anledning av ytringene?

« Tilbake til fagprogrammet