I Norge har rettssaken etter 22. juli skapt en diskusjon om kriteriene for strafferettslig utilregnelighet og hvordan utilregnelighet skal fastslås. Ett spørsmål er om årsakssammenheng mellom lidelsen og den straffbare handlingen bør være et vilkår for straffrihet. Et annet spørsmål gjelder de sakkyndiges rolle. De nordiske landene har forskjellige løsninger, og med de seneste erfaringer gir det grunnlag for ny diskusjon.

« Tilbake til fagprogrammet