Hvilket behov er det for å føre kontroll med regjeringer og holde dem ansvarlige? Kan det skilles mellom politisk og rettslig kontroll? Hvilke erfaringer har de nordiske land gjort i senere tid?

« Tilbake til fagprogrammet