Normer om «corporate social responsibility» spiller stadig større rolle i næringslivet. Hvilken rettslig betydning har de, og hva betyr de i avtaleforhold og for erstatningsberegning?

« Tilbake til fagprogrammet