De nordiske landene har ganske like styresett, men ganske ulike grunnlover og konstitusjonelle tradisjoner. Hvilken funksjon bør en grunnlov ha under nåtidens forhold i de nordiske land?

« Tilbake til fagprogrammet