Håndhevingen av forbud mot dobbel strafforfølgning har variert både internasjonalt og nasjonalt. I Norden har spørsmålet om separate saker kan lede til administrativ tilleggsskatt og straffedom for skattesvik, fått stor oppmerksomhet. Tilsvarende spørsmål melder seg på mange andre rettsområder. Hva er status i dag?

« Tilbake til fagprogrammet