Hvordan utøves folkets konstitusjonelle makt i praksis? Kan folket selv utforme forfatningen, eller skal folket vedta eller stadfeste en forfatning utformet gjennom det parlamentariske system?

« Tilbake til fagprogrammet