Konkurranserettens økende betydning i næringslivet og en mer effektiv håndheving har aktualisert spørsmålet om erstatning for brudd på konkurranselovgivningen. Her møtes konkurranseretten, erstatningsretten og prosessretten, og utviklingen går raskt – ikke minst drevet av EU-kommisjonen. Hvilke utviklingstrekk kan man finne?

« Tilbake til fagprogrammet