I hvilken grad bør det gis erstatning for rene økonomiske skader, dvs. for annet enn personskader og tingskader? De nordiske land har forskjellige utgangspunkter i dette spørsmålet. Taler den økonomiske utvikling og internasjonale rettsutvikling for å stille seg mer åpen for slik erstatning?

« Tilbake til fagprogrammet