Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) er blitt kritisert for å ha gått for langt inn på de nasjonale lovgivernes område. Et nytt trekk i utviklingen er en økende «dialog» mellom EMD og visse nasjonale domstoler. Hvilke nordiske erfaringer har man med en slik dialog? Er forhåndsforelegging for EMD hensiktsmessig for å få i stand en dialog?

« Tilbake til fagprogrammet