Forberukervern på finansområdet har vært diskutert livlig i de senere år, både i Norden og i EU.. Hvilke modeller og tiltak kan være aktuelle for å styrke forbrukervernet? Hva er betydningen av kundens tillit til finansinstitusjonen?

« Tilbake til fagprogrammet