Det offentliges virksomhet blir stadig mer digitalisert og automatisert. Denne utviklingen reiser grunnleggende forvaltningsrettslige og personvernrettslige spørsmål. Kan det innføres en obligatorisk digital kommunikasjon mellom det offentlige og borgerne? Hvilke opplysninger må registreres, og hvordan kan borgerne sikres innsyn?

« Tilbake til fagprogrammet