Den arbeidsrettslige reguleringen i lover og kollektivavtaler i de nordiske land stiller krav om saklig grunn for oppsigelse fra arbeidsgiverens side. Hvordan blir dette vilkåret praktisert, og hvilke hovedtrekk finnes i rettsutviklingen?

« Tilbake til fagprogrammet