Et godt samfunn skal ivareta innbyggernes behov for både trygghet og handlefrihet. Et demokrati er avhengig av åpenhet i samfunnet. Terrorhandlinger betyr en ny trussel mot disse verdiene. Hvordan skal vi skape et vern mot terrorhandlinger uten at det går ut over andre verdier? Må vi endre noen verdiprioriteringer? Hvilke konsekvenser kan den nye situasjonen få for rettslivet og rettssamfunnet?

« Tilbake til fagprogrammet