Den svenska lokalstyrelsen består av följande personer.

F.d. Lagmannen Stefan Strömberg, ordförande
Hovrättspresident Erik Brattgård
Rätts- och expeditionschef Johan Danelius
Justitierådet Ulrik von Essen
Justitierådet Henrik Jermsten
Chefsrådmannen Camilla Olsson
Generalsekreteraren Anne Ramberg
Professorn Mårten Schultz
Vice Riksåklagaren Kerstin Skarp
Chefsjuristen Hans Wibom

Styrelsens sekreterare: Kanslirådet Kerstin Bynander