Den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena delar ut stipendier för yngre juristers kostnader för deltagande vid juristmötena. Syftet med stipendierna är att yngre jurister ska uppmuntras att delta vid juristmötena.

Information om stipendier till 2020 års juristmöte kommer senare.