Nordiskt juristmöte fungerar formellt som en förening i vilken man blir medlem genom att delta vid ett möte. Välkomna att delta vid mötena är i första hand jurister från de nordiska länderna. Den som inte deltar vid mötena kan vara passiv medlem. Passiva medlemmar som betalar medlemsavgift erhåller de tryckta möteshandlingarna.