Den svenska lokalstyrelsen kan kontaktas genom:

Kanslirådet Kerstin Bynander
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
kerstin.bynander@regeringskansliet.se