Den norske lokalforeningen for De nordiske juristmøter har for treårsperioden frem mot høsten 2024 følgende valgkomite:

Høyesterettsdommer Borgar Høgetveit-Berg, Norges Høyesterett (leder)
Avdelingsdirektør Fredrik Bøckman Finstad, Justis- og beredskapsdepartementet
Generalsekretær Merete Smith, Den norske advokatforening