De nasjonale lokalstyrene velges for tre år på et særskilt valgmøte under De nordiske juristmøter. Den norske lokalforeningen for De nordiske juristmøter har for perioden frem mot høsten 2024 følgende styre:

Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo (leder)
Tingrettsdommer Aina Mee Ertzeid, Oslo tingrett
Juridisk direktør Arnulf Tverberg, Riksrevisjonen
Professor Birgitte Hagland, Universitetet i Oslo
Domstolsleder Tron Løkken Sundet, Arbeidsretten
Lovrådgiver Jon Lunde, Justisdepartementets lovavdeling
Høyesterettsdommer Knut Erik Sæther, Norges Høyesterett
Tingrettsdommer Espen Bjerkvoll, Oslo tingrett
Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmboe, Riksadvokatembetet
Advokat Christi Erichsen Hurlen, Advokatfirma Lund & Co
Professor Birgitte Hagland, Universitetet i Oslo

 

Kontaktinformasjon:

Styrets leder

Førsteamanuensis Herman Bruserud

Institutt for privatrett
Postboks 6706 St. Olavs plass 5
0130 Oslo

Telefon: 932 47 458
E-post: herman.bruserud@jus.uio.no

 

Styrets sekretær

Utreder Victoria Steen Svendsen

Norges Høyesterett
Postboks 8016 Dep.
0030 Oslo

Telefon: 924 18 035
E-post: Victoria.Steen.Svendsen@hoyesterett.no