DELTAKERSTIPEND TIL DET 42. NORDISKE JURISTMØTE, REYKJAVIK  18.-19. AUGUST 2022

De nordiske juristmøter ble stiftet i 1872 i København. Bakgrunnen for initiativet var ideen om meningsbrytninger mellom nordiske dommere, rettsforskere, forvaltningsjurister, advokater og påtalejurister. Møtene går på omgang og holdes hvert tredje år i en av de nordiske hovedstedene. Språket er skandinavisk. Deltakerantallet har på de senere møtene vært 1000-1200. Emnene som behandles, spenner over hele jusen for å diskutere – som det heter i vedtektene – «rätts- och lagstiftningsfrågor som äro av vikt för de nordiska rikena». Hvert av de nordiske land har et eget lokalstyre. Lokalstyret står ansvarlig for gjennomføringen av møtet i sitt land hvert 15. år.

Det norske styret for De nordiske juristmøter lyser jevnlig ut stipend til deltakelse på de nordiske juristmøtene for yngre deltakere bosatt i Norge. Nærmere opplysninger om dette blir publisert på denne siden nærmere møtet.