Styrelsen för den finska lokalavdelningen delar inför varje nordiskt juristmöte ut en del resestipendier som är avsedda för att täcka kostnader för att delta i det nordiska juristmötet. Stipendierna är avsedda för yngre jurister. Som yngre jurist räknas deltagare som inte är äldre än 35 år under det år mötet äger rum.

Nästa juristmöte äger rum i Helsingfors 24-25 augusti 2017.

 

Suomen paikallisosaston hallitus jakaa ennen jokaista pohjoismaista lakimieskokousta matkastipendejä, jotka on tarkoitettu Pohjoismaiden juristikokoukseen osallistumisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Stipendit on tarkoitettu nuorille juristeille. Nuorella juristilla tarkoitetaan osallistujia, jotka ovat enintään 35 vuotta sinä vuonna, jolloin kokous pidetään.

Seuraava lakimieskokous pidetään Oslossa 21–22.8.2014.

Stipendit haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka on osoitettu Pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallishallitukselle, c/o asianajaja Anna-Karin Mickwitz, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, OL 233 (Eteläesplanadi 14), 00131 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen anna-karin.mickwitz@castren.fi. Edellytyksenä on, että hakemus on saapunut tai jätetty mainittuun osoitteeseen Helsingissä 24.-25. elokuuta 2017.