Den danske lokalstyrelse uddeler i forbindelse med hvert juristmøde et antal rejsestipendier til yngre jurister.

Nærmere oplysning om ansøgningsfrist m.v. til det kommende juristmøde i København i august 2024 offentliggøres senere.