Den danske lokalafdeling af De nordiske Juristmøder er organiseret som en forening. Afdelingen, som har ca. 300 medlemmer, ledes af en lokalstyrelse.

Lokalstyrelsen vælges for 3 år ad gangen på et valgmøde, der afholdes i forbindelse med hvert nordisk juristmøde. I forbindelse med juristmødet i Reykjavik i august 2022 blev følgende indvalgt i den danske lokalstyrelse:

Advokat, dr. jur. Jonas Christoffersen (formand/ordförende)
Lektor i forvaltningsret, dr.jur. Rasmus Grønved Nielsen (sekretær)
Advokat Pernille Backhausen
Højesteretspræsident Jens Peter Christensen
Direktør hos Folketingets Ombudsmand Louise Vadheim Guldberg
Professor, dr. jur. Torsten Iversen
Departementschef Johan Legarth
Højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen
Byretspræsident Susanne Skotte Wied
Landsdommer Dorthe Wiisbye