De Nordiske Juristmøter

De nordiske juristmøter har blitt avholdt i de nordiske hovedstedene i over 140 år – første gang i 1872, og er en bredt anlagt, faglig og sosial møteplass for jurister. Det sist avholdte juristmøtet var i Reykjavik i august 2022. Her var det nærmere 1000 deltakere fra hele Norden.

Neste nordiske juristmøte blir arrangert i august 2024 i København.

De nordiske juristmøter har lokalavdelinger i hvert av de nordiske landene. Hvert styre velges for tre år om gangen. Den nærmere sammensetning av styrene, og kontaktinformasjon, finnes under fanene for hvert av de nordiske landene.

De nordiske juristmøders bakgrunn og historie er fortalt av Henrik Tamm i boken De nordiske Juristmøder 1872-1972.